?

Log in

Because he is awesome <3
kia_fansubs
.:::..: :: .. :.:..:: ..:..

July 2010
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

genyatama [userpic]
#002: Seito Shokun! tập 2

Tập 2 đã ra lò nhé:

Ep 2: Thời hạn một tuần. Cái bẫy của học sinh.MU

Comments are welcome <3.

Comments

Thanks :X

thanks các bạn nhé