?

Log in

Because he is awesome <3
kia_fansubs
.:::..: :: .. :.:..:: ..:..
July 2010
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

genyatama [userpic]
#000: GOTH

Chắc mọi người đang tự hỏi tại sao lại project này lại có thứ tự là #000.
Vì đây là project của Tama và Lala, lúc K.I.A Fansubs chưa được thành lập. Mọi người cứ coi như đây là 1 project pre-K.I.A đi =)).


Screencaps:

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket
Đây là project đầu tay nên chắc chắn còn nhiều thiếu sót, mong mọi người thông cảm.

Staff:
Translator: hana241
Editor: genyatama
Typesetter: genyatama
Timer: genyatama
Encoder: genyatama
Raw provider: genyatama (from DVD)

Link download:
MF

Tags: ,