?

Log in

kia_fansubs's Journal

Name:
Because he is awesome <3
Location:
Membership:
Open
Posting Access:
Select Members , Moderated
Description:
Hongo Kanata's vietsub team
About usQuy địnhContact us
Ra đời từ sự ham hố và tình yêu dành cho Hongo Kanata - diễn viên trẻ người Nhật - của các thành viên thread Hongo Kanata - 本郷 奏多 thuộc diễn đàn dienanh.net.Không sử dụng các sản phẩm của K.I.A Fansubs vào mục đích thương mại (buôn bán, cho thuê,...)
Không upload các sản phẩm của K.I.A Fansubs lên các streaming sites như youtube, veoh, dailymotion,...
Không đem các sản phẩm của K.I.A Fansubs để post lên các forum hoặc các websites khác khi chưa được sự đồng ý của các thành viên sub team.
Không re-encode hoặc reupload các sản phẩm của sub team.
Comment khi bạn download các sản phẩm của K.I.A Fansubs, đó là động lực để sub team tiếp tục các dự án của mình.
Email: kia.fansubs@gmail.com
Profile by Fruitstyle + Theme by Fruitstyle + Scan by tilly_07


 

Statistics